Vaillant ecoTEC Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri


F00 Arıza Kodu (Gidiş Suyu Sıcaklık Sensör Sorunu)

Çözümü; Bu arıza kodu belirdiği zaman, kombiden giden suyunun sıcaklığını ölçen sensörde bir sorun olduğu anlaşılır. Bu durumda sensörün kendisi arızalı olacağı gibi bağlantılarında kopma, temassızlık yada kısa devre olabilir. Arızanın net bir şekilde tespit edilmesi için teknik servisten destek alnamız gerekir.


F01 Arıza Kodu (Dönüş Suyu Sıcaklık Sensör Sorunu)

Çözümü; Bu arıza kodu belirdiği zaman, kombiden dönüş suyunun sıcaklığını ölçen sensörde bir sorun olduğu anlaşılır. Bu durumda sensörün kendisi arızalı olacağı gibi bağlantılarında kopma, temassızlık yada kısa devre olabilir. Sorunun net tespiti için teknik servisten destek alnamızı öneriyoruz.


F10 Arıza Kodu (Gidiş Suyu Sıcaklık Sensöründe Kısa Devre)

Çözümü; Bu arıza durumunda gidiş suyu sıcaklığını ölçen sensör bağlantılarında kısa devre olduğu anlaşılır. Kullanıcı olarak yapacağınız işlem yoktur. Kombi teknik servis ekibi ile görüşmeniz gerekir.


F11 Arıza Kodu (Dönüş Suyu Sıcaklık Sensöründe Kısa Devre)

Çözümü; Bu arıza durumunda dönüş suyu sıcaklığını ölçen sensör bağlantılarında kısa devre olduğu anlaşılır. Kullanıcı olarak yapacağınız işlem yoktur. Kombi teknik servis ekibi ile görüşmeniz gerekir.


F20 Arıza Kodu (Emniyet Kapanması Limit Termostat Sorunu Arızası)

Çözümü; Bu arıza kodu ekranda belirdiği zaman kombi gidiş yada dönüş suyu ntc sinde temassızlık olduğunu anlarız. Buna karşın cihaz içindeki su en yüksek sıcaklık değerine ulaşmış ve kombi bloke olmuştur. Bu durumda kullanıcı olarak yapacağınız işlem sıcaklığı düşürmektir. Kombi altında bulunan vanaları açtıktan sonra kombiye reset atarak bir süre bekleyin. Eğer arıza durumu düzelmezse sorunun net tespiti için teknik servisten destek alnamızı öneriyoruz.


F22/F23/F24 Arıza Kodu Kuru Yanma Arıza Durumu (Sistemde Su Yok Yada Susuz Çalışma Var)

Çözümü; Arıza durumu olarak aynı sorunları ifade eden bu kodlardan biri ekranda belirdiği zaman, kullanıcı olarak yapacağınız işlem, sistemde su olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer su varsa basınç değerini kontrol edin. Kombi su basıncı ideal çalışma değerinin altında ise kombiye su basarak basınç değerini yükseltmeniz gerekir. Sistemin basınç değeri 1.5 bar olmasına rağmen aynı arıza durumu devam ediyorsa, son olarak kombiye bir kez reset atarak bekleyin. Bunca işleme rağmen arıza durumu halen devam ederse, kombi teknik servislerinden yardım almanız gerekecektir. Çünkü; kalorifer tesisat sisteminde, filtrede tıkanıklık yada pompa arızası olabilir.


F25 Arıza Kodu (Atık Gaz Sıcaklığı Yüksek)

Çözümü; Kombi ekranında bu arıza kodu göründüğünde, birden fazla sorun olabilir. Ancak genel olarak karşımıza çıkan arızalar; kombi termostat bağlantılarında kopma yada kısa devre, ana eşanjörde arıza yada kombi baca sisteminde meydana gelen arızalardır. Kombi teknik servsinden yardım almanız gerekir.


F26 Arıza Kodu (Gaz Armatörü İşlevsiz)

Çözümü; Bu arıza kodu belirdiği zaman kombi ateşleme işlemini başarılı bir şekilde yapamaz. Kombi gaz armatürü devere dışı kalmış demektir. Kombi teknik servsinden yardım almanız gerekir.


F27 Arıza Kodu (Sahte Alev Sorunu)

Çözümü; Bu durumla karşılaştığımız zaman, kombi sahte alev algılıyor demektir. Kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi elektronik kartı, iyonasyon elektrodu yada gaz armatöründe arıza olabilir. Teknik servis müdahalesi gereklidir.


F28 Arıza Kodu (Ateşleme Başarısız)

Çözümü; Bu arıza durumu en çok karşımıza çıkan sorunlardan biridir. Kombi ateşleme işlemini yapamaz. Kullanıcı olarak yapacağınız işlemler, ilk olarak kombiye gaz gelip gelmediğini kontrol etmektir. Eğer gaz akışı varsa, kombi gaz vanalarının açık olduğundan emin olun. Gaz olduğu halde kombi alev almıyorsa, kombiye bir kez reset atarak bir süre bekleyin. Arıza durumu halen devam ediyorsa; ana kart, ateşleme iyonasyonu yada gaz armatöründe arıza olabilir. Kombi teknik servisinden yardım almanız gerekir.


F29 Arıza Kodu (İyonizasyon Sorunu)

Çözümü; Bu arıza durumu ile F28 arıza durumu aynı anlama gelmektedir. Arıza oluştuğu zaman kombiye reset atarak bir süre bekleyin eğer arıza devam ederse Kombi teknik servisinden yardım almanız gerekir.


F32 Arıza Kodu (Fan Arızası)

Çözümü; Bu arıza durumu oluştuğu zaman kombi fanının görevini yerine getirmediği anlaşılır. Bu durumda kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi fanı, ana kartı yada fan soketi bağlantılarında sorun olabilir. Teknik servis ekibinden destek almanız gerekir.


F49 Arıza Kodu (Voltaj Problemi)

Çözümü; Düşük yada yüksek elektrik akımına mağruz kalan kombide meydana gelen arıza durumudur. Bu arıza ile karşılaştığınız zaman kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. En kısa sürede teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir. Kombi ana kartı yanmış olabilir.


F61 Arıza Kodu (Gaz Armatörü Kumandasında Arıza)

Çözümü; Bu arıza durumu belirdiği zaman kombi gaz armatörü bağlantılarında temazsızlık yada kopukluk olacağı gibi ana kart arızası da olabilir. Kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


F62 Arıza Kodu (Gaz Armatörü Kapanmasında Gecikme)

Çözümü; Bu arıza kodu ekranda göründüğü zaman, kombi ana kartında yada gaz armatöründe arıza olabilir. Teknik servis ekibinden destek almanız gerekir.


F63 Arıza Kodu (EEPROM Arızası)

Çözümü; Kombi ana kart arızası olarak bilinir. Kullanıcı olarak yapacağınız işlem yoktur. Teknik servis desteği almanız gerekir.


F64 Arıza Kodu (Elektronik Ntc Arızası)

Çözümü; Kombi gidiş yada dönüş suyu ntc sinde arıza olduğunu ifade eden arıza kodudur. Bu durumda kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi teknik servisi ile görüşmeniz gerekir.


F65 Arıza Kodu (Elektronik Kartta Yüksek Sıcaklık Arızası)

Çözümü; Kombi elektronik kartında yüksek sıcaklık algılandığı arıza durumudur. Teknik servis desteği gerekir.


F67 Arıza Kodu (Elektronik Alev Sorunu)

Çözümü; Bu arıza durumu belirdiği zaman kombide beklenmeyen alev algılanır. Elektronik kartta arıza olabilir. Teknik servis desteği almanız gerekir.


F68 Arıza Kodu (Dengesiz Alev Sinyali)

Çözümü; Bu arıza durumu, kombide alev oluşumunun gerektiği gibi gelişmediğini gösterir. Elektronik kartta,  gaz valfinde, iyonizasyon elektrodunda sorun olacağı gibi yoğuşma suyu yolu da tıkalı olabilir. Teknik servis desteği almanız gerekir.


F70 Arıza Kodu (Geçersiz Cihaz Kodu)

Çözümü; Eğer kombide ana kart ve ekran kartı değişimi yapılmışsa, kodlamayla ilgili sorun olduğunu ifade eden arıza durumudur. Teknik servis desteği almanız gerekir.


F71 Arıza Kodu (Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü Arızası)

Çözümü; Bu kod kombi ekranında belirdiği zaman, kombi gidiş suyunun sıcaklığını ölçen sensörün sabit bir değeri gösterdiği anlaşılır. Sensörde arıza olabilir. Teknik servis desteği almanız gerekir.


F73 Arıza Kodu Su Basınç Sensörü Sinyali (Çok Düşük)

Çözümü; Bu arıza durumunda, kombi su basıncını ölçen sensör bağlantılarında kopma, kısa devre yada temassızlık olduğu anlaşılır. Teknik servis desteği gerekir.


F74 Arıza Kodu Su Basınç Sensörü Sinyali (Çok Yüksek)

Çözümü; Kombi ekranında bu kod belirdiği zaman kombi su basıncını ölçen sensör bağlantılarında kopma, kısa devre yada temassızlık olduğu anlaşılır. Teknik servis desteği gerekir.


F75 Arıza Kodu (Pompa Çalışmaya Başladığında Basınç Farkı Algılanmıyor)

Çözümü; Kombi ekranında bu arıza kodu göründüğü zaman kullanıcı olarak yapacağınız ilk işlem, kombi su basınç değerini kontrol etmektir. Eğer basınç düşükse kombiye su basmanız gerekebilir. Su bastıktan sonra arıza durumu devam ediyorsa, kombi pompasında yada su basınç sensöründe arıza olabilir. Teknik servis ekibi ile görüşmeniz gerekir.


F77 Arıza Kodu (Yoğuşma Suyu Pompası Arızası)

Çözümü; Bu kod belirdiği zaman yoğuşma suyu pompasında arıza yada Atık gaz klapesi geri bildiriminin olmadığı anlaşılır. Kullanıcı olarak yapacağınız birişlem yoktur. Teknik servis ekibinden destek almanız gerekir.


F78 Arıza Kodu (Harici Reglerde Sıcak Su Çıkış Sensörü Kesintisi)

Çözümü; Kombi kullanım suyu sensöründe arıza olduğunu belirten koddur. Kullanıcı olarak yapacağınız birişlem yoktur. Teknik servis müdahalesi gerekir.


F83 Arıza Kodu (Gidiş Veya Dönüş Suyu Sıcaklık Sensörü Sıcaklık Değişimi Sorunu)

Çözümü; Kombi ekranında bu arıza kodu göründüğü zaman kullanıcı olarak yapacağınız ilk şey, kombi su basınç değerini kontrol etmektir. Eğer basınç düşükse su basmanız gerekebilir. Basınç normal değerlerde olduğu halde bu arıza durumu devam ediyorsa, Kombi gidiş yada dönüş suyu sıcaklık sensöründe arıza olduğu anlaşılır. Teknik servis desteği gereklidir.


F84 Arıza Kodu (Gidiş Yada Dönüş Suyu Sıcaklık Sensörü Sıcaklık Farkı Tutarsız)

Çözümü; Kombi gidiş yada dönüş suyu sıcaklık sensörlerinde tutarsızlık veya bağlantılarında bir karışıklık olduğunu belirten arıza durumudur. Kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Teknik servis desteği gereklidir.


F85 Arıza Kodu (Gidiş Yada Dönüş Suyu Sıcaklık Sensörü Yanlış Monte Edildi)

Çözümü; Bu arıza durumunda Kombi gidiş yada dönüş suyu sıcaklık sensörlerinin yanlış boruya monte edildiği anlaşılır. Teknik servis ekiplerinin müdahalesi gereklidir.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir