Vaillant atmoTEC-TurboTEC Kombi Arıza Kodları


F0 Arıza Kodu (Kalorifer Gidiş Suyu Ntc Bağlantısı Kopuk)

Çözümü; Kalorifer gidiş suyunu ölçen ve değerlendiren sensör bağlantılarında bir arıza olacağı gibi sensörün kendininde de arıza olabilir. Sorunun net bir şekilde tespit edilmesi için teknik servis ekiplerinden yardım almanız gerekir.


F1 Arıza Kodu  (Kalorifer Dönüş Suyu Ntc Bağlantısı Kopuk)

Çözümü; Kaloriferden dönen suyun sıcaklığını ölçen sensör bağlantısında bir arıza yada bağlantılarında bir sorun olduğunu ifade eden arıza kodudur. Sorunun net bir şekilde tespit edilmesi için teknik servis ekiplerinden yardım almanız gerekir.


F5 Arıza Kodu  (Dış Atık Gaz Sensörü Bağlantısı Kopuk)

Çözümü; Bu durum, atık gaz sensör bağlantısında kopma, elektrik akımında sorun yada sensörün kendisinde bir arıza olduğunu gösterir. Kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekiyor.


F6 Arıza Kodu  (İç Atık Gaz Sensörü Bağlantısı Kopuk)

Çözümü; Kombi atık gaz sensör bağlantılarında kopukluk, elektrik akımında sorun yada sensörün kendisinde arıza olduğunu ifade eden koddur. Teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


F10 Arıza Kodu  (Kalorifer Gidiş Suyu Sensöründe Kısa Devre Var)

Çözümü; Kalorifere giden suyun sıcaklığını ölçen sensör bağlantılarında kısa devre yada sensörün kendisinde arıza olduğunu belirten koddur. Teknik servis ekiplerinden destek almanız gerekir.


F11 Arıza Kodu  (Kalorifer Dönüş Suyu Sensöründe Kısa Devre Var)

Çözümü; Kombiye dönen suyun sıcaklığını ölçen sensör bağlantılarında kısa devre yada sensörün kendisinde sorun olduğunu ifade eden koddur. Bu durumda teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


F13 Arıza Kodu  (Aqua-Konfor Fonksiyonu Sensöründe Kısa Devre Var)

Çözümü; Ekranda bu kod belirdiği zaman sensör bağlantılarında kopukluk yada sensörün kendisinde arıza olabilir. Sorunun net olarak tespit edilmesi için teknik servis ekipleri ile görüşmelisiniz.


F15 Arıza Kodu  (Dış Atık Gaz Sensöründe Kısa Devre Var)

Çözümü; Bu kod göründüğü zaman, kombi atık gaz sensör bağlantılarında kopukluk, kısa devre yada sensörün kendisinde arıza olabilir. Kombi teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


F16 Arıza Kodu  (İç Atık Gaz Sensörü Kısa Devre Var)

Çözümü; Kombi iç atık sensöründe arıza olacağı gibi sensör bağlantılarında kopukluk yada kısa devre olabilir. Arızanın tespiti için kombi teknik servisleri ile görüşmeniz gerekir.


F20/F25 Arıza Kodları   (STB Atık Sorunu)

Çözümü; Bu arıza kodu ekranda belirdiği zaman kombi, gidiş sensöründe bir arıza olduğunu yada sensör bağlantılarında kopukluk olduğunu belirtir. STB olarak bilinen limit termostat bu tip kombilerde bulunmaz. Kombide NTC ısısı yüksek olduğu zaman, ana kart cihazı kilitler ve kombi çalışmaz. Bu arıza belirdiği zaman kullanıcı olarak yapacağınız birişlem yoktur. Bunun birçok nedeni olabilir. Kombi teknik servisinin yerinde inceleme yapması gerekir.


F22/F23/F24 Arıza Kodları (Kuru Yanma Sorunu)

Çözümü; Bu kodlardan biri ekranda belirdiği zaman kombi basınç değerinde düşme olduğu anlaşılır. Bunu düzeltmek için kombinizin sağ alt kısmında bulunan doldurma vanasını açarak kombiye su basmanız gerekir. Kombi ideal çalışma basıncı olan 1.5 bar değerine geldikten sonra aynı arıza durumları devam ederse, kuru yanma sorunu olmuş demektir. Bu arızanın nedenleri arasında, kombi pompa gücünde düşme, pompada sıkışma, ana eşanjörde tıkanma, kalorifer filtresinde tıkanma gibi sorunlar olabilir. Arızanın net teşhisi için kombi teknik servis ekibiyle görüşmeniz gerekir.


F26 Arıza Kodu  (Gaz Armatörü Adım Motoru Elektrik Akımında Dengesizlik Var)

Çözümü; Bu arıza kodu ekranda belirdiği zaman genellikle kombi gaz valfi motoruna gelen elektrik akımında dengesizlik olduğu anlaşılır. Bu durumda gaz valfinde arıza olabilir. Arızanın net teşhisi için kombi teknik servis ekibiyle görüşmeniz gerekir.


F27 Arıza Kodu  (Sahte Alev Algılanıyor Arıza Durumu)

Çözümü; Kombide gaz valfi kapalı olduğu halde, iyonasyon elektrodu alev algılıyorsa, gaz valfinde kaçak olabilir. Bunun yanı sıraiyonasyon elektrodu yada kombi ana kartında da sorun olabilir. Arızanın net teşhisi için kombi teknik servis ekibiyle görüşmeniz gerekir.


F28 Arıza Kodu  (Kombi Devreye Giriyor Ancak Alev Oluşmuyor Arıza Durumu)

Çözümü; Bu arıza kodu ekranda belirdiği zaman kullanıcı olarak ilk yapmanız gereken işlem, kombiye gaz gelip gelmediğini kontrol etmektir. Eğer gaz akışı olmuyorsa, gaz vanalarını açmanız gerekir. Eğer gaz vanaları açık olduğu halde alev oluşmuyorsa, kombiye bir kez reset atarak bekleyin. Buna rağmen arıza durum devam ediyorsa, kombi teknik servislerinden yardım almanız gerekir. Çünkü, gaz valfi, kombi ana kartı yada iyonasyon elektrotunda arıza olabilir.


F29 Arıza Kodu  (Cihazın Çalışırken Alev Sönüyor Arıza Durumu)

ÇözümüKombi ekranında bu arıza kodu belirdiği zaman, bunun iyonasyon arızası olduğunu söyleyebiliriz. Kombi çalışır durumdayken alev aniden söner yada kombi başarılı ateşleme yapamaz. Kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi teknik servisinden yardım almanız gerekir.


F33 Arıza Kodu  (Eşanjör Donma Koruması Aktif)

ÇözümüKombi ekranında bu arıza kodu göründüğü zaman, kombinin birden fazla parçasında arıza olabilir. Ancak genel olarak kombi hava prosestatı swichinden sinyal alınamaz. Teknik ekipler tarafından arızanın yerinde incelenmesi gerekir.


F36 Arıza Kodu  (3 Deneme Sonrasında Atık Gaz Çıkışı Algılanmıyor Durumu)

ÇözümüKombinin verimli bir şekilde çalışması için yanma havasının yeteri düzeyde olması gerekir. Bu arıza durumunda, havanın yeterli olmadığı ve kombi baca sisteminde sorun olduğu anlaşılır. Sorunun tespiti ve çözümü için teknik destek almanız gerekiyor.


F49 Arıza Kodu (EBUS Düşük Gerilim Sorunu)

ÇözümüKombi ekranında bu arıza kodu belirdiği zaman elektrik akımında bir sorun olduğu anlaşılır. Kullanıcı olarak bir süre durumun düzelmesi için bekleyin. Eğer düzelme olmuyorsa, kombi ana kartında arıza olabilir. Arızanın çözümü için teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


F61 Arıza Kodu  (Gaz Armatörü Ventillerinin Kumandası Arızalı)

ÇözümüBu kod belirdiği zaman kombi gaz armatörü bağlantılarında kopukluk, temassızlık yada kısa devre olacağı gibi kombi elektronik kartında da arıza olabilir. Sorunun net bir şekilde tespit edilmesi için teknik servisten destek almanız gerekir.


F62 Arıza Kodu  (Gaz Armatörü Ventillerinde Kapatma Gecikmesi)

ÇözümüKombi ekranında bu kod belirdiği zaman kombi gaz armatöründe kaçak yada elektronik kartta arıza olabilir. Sorunun net bir şekilde tespit edilmesi için teknik servisten destek almanız gerekir.


F63 Arıza Kodu  (EEPROM (Mikro Işlemci) Arızası)

ÇözümüBu durumda kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi ana kartında arıza olduğunu belirten koddur. Teknik servis ekiplerinden yardım almanız gerekir.


F64 Arıza Kodu   (Elektronik/Sensör Arızası)

ÇözümüKalorifer gidiş yada dönüş sensörlerinde arıza olduğunu belirten koddur. Sensör bağlantılarında temassızlık, kopukluk yada kısa devre olacağı gibi sensörlerde de arıza olabilir. Kesin teşhis için teknik servis ekiplerinden yardım almanız gerekir.


F65 Arıza Kodu   (Elektronik Sistemin Isısı Çok Yüksek)

ÇözümüKombi elektronik sistemi dış etkenlere bağlı aşırı derecede ısınmış demektir. Bu durumda, kombi ana kartında arıza olabilir. Teknik servis ekibinin yerinde inceleme yapması gerekir.


F67 Arıza Kodu   (İyonizasyon Elektrodu Besleme Gerilimi Sınırları Dışında)

ÇözümüBu arıza durumunda, kombi iyonasyon elektrodunun 0 yada 5 volt yani, besleme gerilimi sınırları dışında olduğunu anlıyoruz. Kombi ana kartında arıza olabilir. Kullanıcı olarak kombiye müdahale etmeniz yanlış olacağından teknik servis ekipleri ile görüşmenizi öneriyoruz.


F70 Arıza Kodu (Ekran Ve Elektronik Kart İçin Geçersiz Cihaz Tipi Numarası)

ÇözümüKombide ana kart ve ekran aynı anda değişmişse, tamir işleminde sonra ekranda bu arıza kodu görünebilir. Bu durumda, cihaz tipinin yanlış girildiği yada bağlantılarının yanlış yapıldığı anlaşılır. Arızanın çözümü teknik ekipler tarafından sağlanmalıdır.


F71 Arıza Kodu (Gidiş Sensörü Sabit Değer Bildiriyor)

ÇözümüBu arıza kodu belirdiği zaman kombi gidiş sensöründe arıza olduğu anlaşılır. Teknik servis müdahalesi gerekir.


F72 Arıza Kodu (Gidiş Veya Dönüş Sensörü Arızalı)

ÇözümüKombi gidiş yada dönüş sensöründe arıza olduğunu belirten koddur. Bu durumda kullanıcı olarak yapacağınız bir işlem yoktur. Kombi teknik servis ekiplerinin yerinde inceleme yapması gerekir.


F73 Arıza Kodu (Su Basınç Sensörü Sinyali Çok Düşük)

ÇözümüKombi su basınç sensörü bağlantılarında temassızlık, kopukluk yada kısa devre olacağı gibi sensörün kendisi de arızalı olabilir. Teknik servis müdahalesi gerekir.


F74 Arıza Kodu (Su Basınç Sensörü Sinyali Çok Yüksek)

ÇözümüBu durumda, kombi su basınç değerini ölçen sensörün bağlantılarında kısa devre olacağı gibi sensörün kendisi de arızalı olabilir. Teknik servis ekibinden yardım almanız gerekir.


F75 Arıza Kodu (5 Deneme Sonrasında Pompanın Devreye Girmesi Sırasında Gerekli Basınç Farkı Oluşmadı)

ÇözümüKombi ekranında bu arıza kodu belirdiği zaman ilk olarak kombi su basınç değerini kontrol etmeniz gerekir. Eğer basınç düşükse kombiye su basın. Buna rağmen basınç değerinde bir değişiklik olmuyorsa ve arıza durumu devam ediyorsa, kombi teknik servis ekibinden yardım isteyiniz. Çünkü sistemde hava olacağı gibi kombi basınç sensöründe arıza yada kombi pompası arızalı olabilir.


F77 Arıza Kodu (Yoğuşma Suyu Pompası Su Seviyesi / 7 Den 2 Seçmeli Modül Üzerinden Geri Bildirim Yok)

ÇözümüBu arıza durumunda birkaç parçada sorun meydana gelmiş olabilir. Kombi yoğuşma pompasında arıza yada kablo bağlantılarında sorun olacağı gibi atık gaz klapesinde de sorun olabilir. Arızanın net tespti ve çözümü için teknik servis ekipleri ile görüşmeniz gerekir.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir